Motie TEEB


23 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 juni 2011, ter bespreking van de vaststelling van het jaarverslag 2010.

Beleidsmakers die investeren in ecosystemen zien daar hoge winsten en een sterkere economie voor terug. Dat blijkt uit het rapport van het Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)programma van UNEP, het milieubureau van de VN. Reeds een aantal landen zijn begonnen met deze investeringen en zien inmiddels resultaten op het gebied van werkgelegenheid, levensonderhoud en economie. Het rapport roept beleidsmakers dan ook op om te investeren in het herstel en beheer van ecosystemen.


Constaterende dat:
• Dit college een groene, duurzame, internationale stad van vrede en recht wil zijn;
• Dit college voor een enorme opgave staat om zowel middelen te vinden om het huidige kwetsbare leefklimaat te beschermen en tegelijkertijd de economie vitaal en duurzaam te maken;


Van mening zijnde dat:
• TEEB een heel bruikbaar instrument is om meer evenwicht te brengen in het huidige beleid;
• Zonder investeringen in groen, natuur en biodiversiteit de economie en de volksgezondheid hier uiteindelijk nog meer onder zullen komen te lijden.


Roept het college op:
Te onderzoeken hoe het gebruik van TEEB bij het bereiken van haar natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen tevens kan bijdragen aan de werkgelegenheid, levensonderhoud en economie van de stad.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den HaagStatus

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, PVV, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie duurzame biomassa

Lees verder

Amendement Redelijk en Billijk handhaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer