Amen­dement bijdrage Dieren­am­bu­lance


8 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2012 ter bespreking van het raadsvoorstel “Begroting 2013-2016” (RIS 251740)

Besluit om:

I. Het programma Leefomgeving (2.11), product Dierenbescherming, met € 400.000 te verhogen;
II. De vrijgevallen reserve Kapitaallasten die wordt toegevoegd aan de reserve Grote Projecten met € 400.000 te verlagen;

Toelichting:
Indiener wil met dit amendement geld vrijmaken voor een gemeentelijke bijdrage van 20 euro aan elk gewond in het wild levend dier dat de hulp van de dierenambulance nodig heeft. Omliggende gemeentes, bijvoorbeeld Leidschendam, geven ook al een dergelijke gemeentelijke bijdrage per rit.

Gemiddeld komen per jaar 5.000 dieren binnen de gemeentegrenzen in de problemen omdat ze vastzitten aan de bovenleiding van de tram, tegen een gebouw zijn gevlogen, slachtoffer van het verkeer werden of door ander menselijk toedoen. Met dit amendement wordt voor de begrotingsjaren 2013-2016 voldoende budget gereserveerd voor een gemeentelijke bijdrage van 20 euro per rit voor de Dierenambulance.

Met deze begroting valt 12,6 miljoen vrij uit de reserve Kapitaallasten. Dit wordt ongeoormerkt toegevoegd aan de Reserve Grote Projecten. Indiener stelt voor dit bedrag te verlagen, als dekking voor het voorstel.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

D66, CDA, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie led-schermen opnemen in reclamenota

Lees verder

Amendement extra gelden opvangcentra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer