Amen­dement extra middelen lucht­kwa­liteit


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871);

Besluit om:

  1. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, onder het programmaonderdeel Stedelijke Economie de post Evenementen met €1.000.000 per jaar te verlagen
  2. Het programma Verkeer en Milieu product luchtkwaliteit te verhogen met €1.000.000 per jaar.

Toelichting:

De gezondheidsrisico’s van roet en fijnstof zijn erg hoog voor mens en dier. De indiener is van mening dat het aanpakken van de slechte luchtkwaliteit in Den Haag een hoge prioriteit hoort te hebben. In vergelijking met andere grote steden in Nederland is het budget dat Den Haag op dit moment vrijmaakt voor het verbeteren van de luchtkwaliteit echter vrij beperkt. Zo maakt Amsterdam voor een periode van vier jaar € 20.3 miljoen vrij, Rotterdam € 11.7 miljoen en Den Haag slechts € 6.0 miljoen. De indiener stelt voor om het product luchtkwaliteit met ten minste €1.0 miljoen per jaar te verhogen, zodat er meer kan worden gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tijdens de bespreking van het actieplan luchtkwaliteit (2015-2018), die nu gepland staat op 10 december 2015, kunnen ideeën worden besproken over de invulling van dit extra vrij te maken budget.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, D66, CDA, VVD, SP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement bekostiging vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Motie uitklimvoorzieningen stoep- en straatkolken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer