Motie uitklim­voor­zie­ningen stoep- en straat­kolken


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Overwegende dat:

  • Jaarlijks veel dieren in knel komen te zitten in stoep- en straatkolken,
  • Dieren niet zelfstandig uit de stoep- en straatkolken kunnen komen,
  • Dieren op een langzame en pijnlijke manier sterven,
  • Het probleem simpel verholpen kan worden door uitklimvoorzieningen te te maken,
  • Fabrikanten van dergelijke kolken/rioolsystemen gemakkelijk aanpassingen kunnen maken om kolken met uitklimvoorzieningen te produceren, maar dat deze bedrijven het niet doen omdat er geen vraag komt vanuit gebruikers,

Verzoekt het college:

  • In overleg met fabrikanten en deskundigen uitklimvoorzieningen voor dieren te realiseren bij de stoep- en straatkolken in de gemeente Den Haag.

Christine Teunissen Richard de Mos Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep de Mos Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement extra middelen luchtkwaliteit

Lees verder

Motie team stadsecologen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer