Motie uitklim­voor­zie­ningen stoep- en straat­kolken


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871),

Overwegende dat:

  • Jaarlijks veel dieren in knel komen te zitten in stoep- en straatkolken,
  • Dieren niet zelfstandig uit de stoep- en straatkolken kunnen komen,
  • Dieren op een langzame en pijnlijke manier sterven,
  • Het probleem simpel verholpen kan worden door uitklimvoorzieningen te te maken,
  • Fabrikanten van dergelijke kolken/rioolsystemen gemakkelijk aanpassingen kunnen maken om kolken met uitklimvoorzieningen te produceren, maar dat deze bedrijven het niet doen omdat er geen vraag komt vanuit gebruikers,

Verzoekt het college:

  • In overleg met fabrikanten en deskundigen uitklimvoorzieningen voor dieren te realiseren bij de stoep- en straatkolken in de gemeente Den Haag.

Christine Teunissen Richard de Mos Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Groep de Mos Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

PvdD, HSP, GroepdeMos/OPDH, GroenLinks, ID, SP, GroepOkcuoglu

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, PvdE, ChristenUnie/SGP, GroepvanderHelm

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer