Amen­dement: geen casino’s op de Pier


17 oktober 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Bestemmingsplan Scheveningen Badplaats (rv 122, RIS: 259993)

Besluit om het dictum als volgt te wijzigen:

I. Met in achtneming van de Staat van wijzigingen vast te stellen het Bestemmingsplan Scheveningen Badplaats, bestaande uit de kaart NL.IMRO.0518. BP0240DSchevBadpl-40ON.dgn met ondergrond NL.IMRO.0518. BP0240DSchevBadpl-ondergrond.dgn, en regels, zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden zijn aangegeven, toegelicht en beschreven, met dien verstande dat in artikel 10.1 : ‘gemengd - 6’ sub a onder 5 ‘de bestemming ‘casino’ wordt geschrapt.

Toelichting:

De Pier heeft alleen een toekomst als het echt een onderscheidende attractie is voor Scheveningen en Den Haag. Wil de Pier een echt Schevenings icoon zijn dan moet de Pier een uitstraling hebben van wereldformaat. Casino’s, die vaak niet meer zijn dan gokhallen met fruitautomaten, passen niet bij de allure die de Pier wil uitstralen. Dit amendement beoogt richting te geven aan de, wat de indiener(s) betreft, nog lange toekomst van de Pier.

[1][1] Kenmerk B.2.13.2047.001 t/m B.2.13.2047.365


Status

Verworpen

Voor

Tegen

CDA, D66, PVV, PvdA, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen coffeeshops op de Pier

Lees verder

Motie uitstel bomenkap Laan van Meerdervoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer