Motie uitstel bomenkap Laan van Meer­der­voort


17 oktober 2013

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013 ter bespreking van het debat over de bomenkap op de Laan van Meerdervoort,

Constaterende dat:

- De Adviescommissie bezwaarschriften in haar advies[1] de bezwaren tegen de bomenkap op de Laan van Meerdervoort ongegrond acht;
- De commissie het college wel adviseert om een tweetal voorschriften aan de vergunning te verbinden;
- Het college heeft aangegeven dat zij zo spoedig mogelijk willen starten met de uitvoering.


Voorts constaterende dat:

- De bewoners langs de Laan van Meerdervoort hebben aangekondigd dat zij bij de rechter in beroep gaan tegen het advies van de adviescommissie bezwaarschriften;
- Het verzet tegen de bomenkap nog steeds onverminderd groot is.


Van mening dat:

- Het onwenselijk is dat er nu gekapt wordt aangezien de juridische procedures kunnen leiden tot verwerping van het collegebesluit;
- Er geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden inzake de bomenkap op de Laan van Meerdervoort totdat er een onherhoepbare uitspraak van de rechters ligt;


Verzoekt het college:

- Geen uitvoering te geven aan de kap van de bomen op de Laan van Meerdervoort totdat er een onherroepbare uitspraak van de rechter is.

David Rietveld
GroenLinks

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
HSP

Richard de Mos
Groep de Mos

Machiel de Graaf
PVV

Ingrid Gyömörei
SP

Mustafa Okcuolglu
Groep Okcuolglu

[1] Kenmerk B.2.13.2047.001 t/m B.2.13.2047.365


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SP

Tegen

PvdA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement: geen casino’s op de Pier

Lees verder

Amendement uitbreiding bouwoppervlakte Gevers Deynootweg 205

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer