Motie geen coffee­shops op de Pier


17 oktober 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013, ter bespreking van het voorstel van het college inzake (rv 122 ; RIS: 259993);


Constaterende dat:

- ondanks de onzekerheid over de toekomst van de Pier de raad vandaag een besluit neemt over de bestemming van de Pier;

Overwegende dat:

- de fractie geen principiële tegenstander is van coffeeshops maar deze niet te vinden passen bij de uitstraling die de Pier nodig heeft voor een duurzame toekomst;
- bij het vaststellen van de bestemming van de Pier het niet mogelijk is om coffeeshops te bestemmen of weg te bestemmen;
- de burgemeester verantwoordelijk is voor het coffeeshopbeleid;

Van mening zijnde dat:

- de Pier alleen toekomst heeft als icoon met een uitstraling van wereldformaat;
- de Pier dit alleen kan zijn wanneer het een onderscheidende attractie is voor Scheveningen en Den Haag;


Roept de burgemeester op:

- nu en in de toekomst geen coffeeshops toe te staan op de Pier;


En gaat over tot de orde van de dag.

Marieke de Groot
Partj voor de Dieren

Richard de Mos
Groep de Mos

Martin Wörsdörfer
VVD


Status

Verworpen

Voor

CDA, VVD

Tegen

SP, VVD, PVV, PvdA, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie afzien van Rotterdamsebaan

Lees verder

Amendement: geen casino’s op de Pier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer