Motie afzien van Rotter­dam­sebaan


17 oktober 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013, ter bespreking van de Rotterdamsebaan (RIS 264198)

Constaterende dat:

- Er nog veel onzekerheden en twijfels bestaan over de doorstroming van het autoverkeer van en naar de Rotterdamsebaan;
- Het verkeer dat van de Rotterdamsebaan gebruik maakt zal leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en dus het leefklimaat;

Van mening zijnde dat:

- Juist de fiets en het openbaar vervoer extra gestimuleerd moeten worden om de bereikbaarheid structureel te verbeteren;

Verzoekt het college om:

- Nu af te zien van de Rotterdamsebaan.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

VVD, D66, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie voldoende gelden voor dierenopvang

Lees verder

Motie geen coffeeshops op de Pier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer