Motie voldoende gelden voor dieren­opvang


27 juni 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 27 juni 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel ´Voorjaarsnota 2013´ (RIS 258299);

Constaterende dat:

· de gemeente wettelijk verplicht is om zwerfdieren voor 14 dagen op te vangen op grond van artikel 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek;

· deze wettelijke plicht inhoudt dat de gemeente onder meer de kosten van vervoer, medische verzorging, medicijnen en (dieet)voer betaalt;

· door de economische crisis steeds meer dieren op straat worden gezet en uiteindelijk in een dierenasiel terecht komen;

· Dieren die in de dierenasiels binnen komen, in steeds slechtere conditie verkeren.


Overwegende dat:

· er gekort is op de gemeentelijke wettelijke bijdrage en verschillende Haagse dierenopvang centra het mede hierdoor financieel moeilijk hebben.


Verzoekt het college om:

· meer financiële middelen beschikbaar te stellen zodat de gemeentelijke bijdrage voor de opvang van zwerfdieren daadwerkelijk kostendekkend is voor de eerste 14 dagen.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PVV, SP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie bezuinigingen natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting van 2014-1017

Lees verder

Motie afzien van Rotterdamsebaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer