Motie bezui­ni­gingen natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voor­be­reiding op de begroting van 2014-1017


27 juni 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 27 juni 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel ´Voorjaarsnota 2013´ (RIS 258299)

Overwegende dat:

· natuur en groen in de stad van groot belang zijn voor het voortbestaan van plant- en diersoorten;

· natuur daarnaast gunstige effecten heeft op de volksgezondheid, het vestigingsklimaat, de recreatiesector en het leefklimaat van bewoners;

· de natuur in de stad onder druk staat als gevolg van bezuinigingen en het temporiseren van beleid;

Verzoekt het college om:

· natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting van 2014-1017

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer