Motie bezui­ni­gingen natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voor­be­reiding op de begroting van 2014-1017


27 juni 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 27 juni 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel ´Voorjaarsnota 2013´ (RIS 258299)

Overwegende dat:

· natuur en groen in de stad van groot belang zijn voor het voortbestaan van plant- en diersoorten;

· natuur daarnaast gunstige effecten heeft op de volksgezondheid, het vestigingsklimaat, de recreatiesector en het leefklimaat van bewoners;

· de natuur in de stad onder druk staat als gevolg van bezuinigingen en het temporiseren van beleid;

Verzoekt het college om:

· natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting van 2014-1017

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie bezuinigingen Milieu & Duurzaamheid als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting 2014-2017

Lees verder

Motie voldoende gelden voor dierenopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer