Motie bezui­ni­gingen Milieu & Duur­zaamheid als knelpunt mee te nemen in de voor­be­reiding op de begroting 2014-2017


27 juni 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 27 juni 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel 'Voorjaarsnota 2013' (RIS 258299);

Overwegende dat:

· er naast een generieke bezuiniging aanvullend is bezuinigd op het programma milieu en duurzaamheid;

· deze bezuinigingen ten koste gaan van het behalen van de klimaatambities;

· de volksgezondheid en leefbaarheid van de stad daarnaast in belangrijke mate wordt beïnvloed door de kwaliteit van water, bodem en lucht;


Verzoekt het college om:

· het programma Milieu & duurzaamheid als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting 2014-2017

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie voederverbod opnemen in APV

Lees verder

Motie bezuinigingen natuur en groen in de stad als knelpunt mee te nemen in de voorbereiding op de begroting van 2014-1017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer