Amen­dement groene basis op orde


22 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 22 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Kadernota Openbare Ruimte 2012-2015’ (RIS 249315):

Besluit om:

Het dictum onder VII aan te vullen met:
g. Het opstellen van een plan om in alle straten in Den Haag een boom of andere groenvoorziening te realiseren.

Toelichting
Groen blijkt voor het welzijn en de gezondheid van bewoners belangrijk te zijn. Om de basis op orde te hebben zou volgens de indiener sprake moeten zijn van groen in elke straat, bij voorkeur bomen. Als dit wegens ruimtegebrek echt niet mogelijk is kunnen hangende bloembakken uitkomst bieden. Indiener is van mening dat de biodiversiteit, het aanzicht van de stad en de leefbaarheid hierbij gebaat zijn.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, PvdA, SP, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie waarschuwing risicovolle wegen

Lees verder

Motie groen in de Grote Marktstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer