Motie waar­schuwing risi­co­volle wegen


22 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 22 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel “Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2012-2015” (RIS 249913);

Overwegende dat:
• De uitvoering van een aantal risicovolle trajecten en locaties niet in 2012 is voorzien;
• Tot de start van de uitvoering deze plekken voor verkeersdeelnemers onveilig zijn;

Van mening dat:
• Via bijvoorbeeld een waarschuwingsbord mensen alert worden gemaakt op een risicovolle locatie en hun gedrag kunnen aanpassen;

Verzoekt het college om:
• Op de nog niet opgeloste risicovolle trajecten en locaties verkeersdeelnemers te waarschuwen voor een verkeersonveilige situatie.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer