Motie waar­schuwing risi­co­volle wegen


22 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 22 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel “Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2012-2015” (RIS 249913);

Overwegende dat:
• De uitvoering van een aantal risicovolle trajecten en locaties niet in 2012 is voorzien;
• Tot de start van de uitvoering deze plekken voor verkeersdeelnemers onveilig zijn;

Van mening dat:
• Via bijvoorbeeld een waarschuwingsbord mensen alert worden gemaakt op een risicovolle locatie en hun gedrag kunnen aanpassen;

Verzoekt het college om:
• Op de nog niet opgeloste risicovolle trajecten en locaties verkeersdeelnemers te waarschuwen voor een verkeersonveilige situatie.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement terugdraaien bezuiniging Milieu en Duurzaamheid

Lees verder

Amendement groene basis op orde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer