Motie groen in de Grote Markt­straat


22 november 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 22 november 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘uitvoeringsbesluit Herinrichting Grote Marktstraat’ (rv 115; RIS 252119):

Constaterende dat:
• In de plannen nog geen ruimte voor planten of ander groen in de Grote Marktstraat is meegenomen;

Overwegende dat:
• Groen een belangrijke bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijke uitstraling;
• Groen de leefkwaliteit in de stad bevordert;
• Er nu weinig groen in het centrum is aanwezig is;
• Er verschillende manieren zijn om groen te integreren in het ontwerp, bijvoorbeeld door een groene gevel, hangende bloembakken of staande bloembakken;
• Nog niet alles in beton is gegoten, ook over de kroonluchters vindt nog overleg plaats;

Verzoekt het college om:
• Bij de uiteindelijke inrichting van de Grote Marktstraat in gesprek te gaan met de diverse betrokken partijen, waaronder de ondernemers, om groen in de Grote Marktstraat mogelijk te maken.


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdA, D66, PvdD, HSP, GdM, SP, GvD, PPS, ID

Tegen

PVV, VVD, PvdE

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer