Motie verkeers­af­wik­keling Sche­ve­ningen Haven


20 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van het voorstel van het lid Abbenhuis inzake “Scheveningen-Haven: een nieuwe toekomst” (rv 189; RIS 182137);


Constaterende dat:
- voorziene investeringen het Norfolkterrein zullen omvormen tot een dichter bebouwd gebied dan nu het geval is;

Overwegende dat:
- deze transformatie zal leiden tot een toename van verkeersbewegingen van en naar de Haven;
- de toegangswegen deze toename zeer waarschijnlijk niet zullen kunnen opvangen;

Van mening zijnde dat:
- voor deze verwachte toename een oplossing moet worden gevonden;
- hierbij naar slimme oplossingen moet worden gezocht voor auto-, fietsverkeer en ov

Spreekt uit:
- dat er een verkeersafwikkelingsplan voor het plangebied Scheveningen-Haven moet komen voordat er wordt begonnen met de bouw op het Norfolkterrein;

Roept het College op:
- met bovengenoemd verkeersafwikkelingplan te komen;
- de Raad dit plan voor 1 september 2013 voor te leggen;


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer