Motie Bescherm de kust


20 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van de raadsvoorstellen ‘Plaatsing strandhuisjes’ en ‘Start Jaarrondexploitatie’ (RIS 252107 en 254078):

Overwegende dat:
• Rust en stiltebeleving goed zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen, maar dit in een drukke stad moeilijk te vinden is;
• Daarnaast de natuurbeleving en weidsheid ook belangrijke waarden zijn die mensen aan de kust opzoeken;
• Er steeds meer plannen worden opgesteld die deze waarden aantasten;

Van mening dat:
• Dit onwenselijke ontwikkelingen zijn;

Verzoekt het college om:
• Af te zien van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten op het strand
• De rust, ruimte en weidsheid aan de kust te bewaren.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie verkeersafwikkeling Scheveningen Haven

Lees verder

Motie geen kabelbaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer