Motie geen kabelbaan


20 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van het voorstel van het lid Abbenhuis inzake “Scheveningen-Haven: een nieuwe toekomst” (rv 189; RIS 182137);


Constaterende dat:
• Het College voornemens is een kabelbaan te laten exploiteren over de havenmond;

Overwegende dat:
• De vervoerswaarde van de kabelbaan niet opweegt tegen de verwachte kosten voor onderhoud en exploitatie;
• Het bouwen van een kabelbaan in deze economisch onzekere tijden niet verantwoord is;
• Het reisgenot van de kabelbaan het grootste deel van het jaar door weer en wind zo weinig zullen zijn dat gebruik laag zal zijn;
• De kabelbaan het zicht van Scheveningen zal domineren;

Van mening dat:
• Er betere, goedkopere en beter bij de haven passende alternatieven zijn, zoals een watertaxi;

Spreekt uit:
• Dat er geen kabelbaan over de havenmond moet komen;

Roept het College op:
• Af te zien van een kabelbaan in de verdere planvorming rond de Haven.


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bescherm de kust

Lees verder

Motie Groene inrichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer