Motie Groene inrichting


20 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Benoordenhout’ (rv 140; RIS 253788):

Overwegende dat:
• De bestemming van de gronden op de hoek Wassenaarseweg/Raamweg de functie parkeren en groen toestaat;
• Bewoners de gronden graag weer groen zien worden, als verlengde van de singel;
• De parkeerdruk laag genoeg is dat deze parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden;

Verzoekt het college om:
• Binnen twee jaar het parkeerterrein op te heffen en het terrein groen in te richten.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen kabelbaan

Lees verder

Motie onderzoek parkeertarieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer