Motie Groene inrichting


20 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Benoordenhout’ (rv 140; RIS 253788):

Overwegende dat:
• De bestemming van de gronden op de hoek Wassenaarseweg/Raamweg de functie parkeren en groen toestaat;
• Bewoners de gronden graag weer groen zien worden, als verlengde van de singel;
• De parkeerdruk laag genoeg is dat deze parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden;

Verzoekt het college om:
• Binnen twee jaar het parkeerterrein op te heffen en het terrein groen in te richten.


Status

Aangenomen

Voor

GL, HSP, PvdD

Tegen

CDA, D66, GdM, GvD, ID, PvdA, PvdE, PVV, SP, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer