Motie onderzoek parkeer­ta­rieven


21 december 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2012, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Voorontwerp aanleg fietspaden, parkeerplaatsen en riolering Laan van Meerdervoort’ (rv 137; RIS 252787):

Overwegende dat:
• Parkeertarieven in Den Haag laag zijn;
• Er in veel wijken parkeerproblemen zijn;
• De vele auto’s de luchtkwaliteit en leefbaarheid aantasten;
• Autobezit wordt beïnvloed door parkeertarieven;

Verzoekt het college om:
• Onderzoek te doen naar de tarieven van de parkeervergunningen voor bewoners in omliggende gemeenten en de vier grote steden en de Raad hierover voor 1 april 2013 te informeren.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Groene inrichting

Lees verder

Amendement niet bebouwen zijerven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer