Amen­dement inves­te­ringen in groen


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871);

Besluit om:

  1. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, onder het programmaonderdeel Stedelijke Economie de post Acquisitie met €250.000 per jaar te verlagen.
  2. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, onder het programmaonderdeel Stedelijke Economie de post Congresfunctie met €250.000 per jaar te verlagen.
  3. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, het programmaonderdeel Internationale stad met €350.000 per jaar te verlagen.
  4. Van het programma Economie, Internationale stad en Binnenstad, het programmaonderdeel Citymarketing met €400.000 per jaar te verlagen.
  5. Van het programma Ontwikkeling Buitenruimte, het programmaonderdeel Openbaar Groen met €5 miljoen te verhogen.

Toelichting:

Indiener is van mening dat een groene stad essentieel is voor een leefbare stad. Mensen met natuur in hun omgeving voelen zich prettiger, groen zorgt voor minder wateroverlast, minder hittestress, minder fijnstof en meer biodiversiteit. Echter, het budget voor het beheren van het openbaar groen is te weinig om de gestelde ambities binnen het ‘Beheren op niveau 2014’ te behalen. Om het achterstallig onderhoud in het openbaar groen terug te dringen moet daarom een inhaalslag worden gemaakt. Om het voortbestaan van het groen te bewerkstelligen geeft indiener aan dat het van groot belang is dat groen goed wordt onderhouden, ook voor onze toekomstige generaties. Met dit amendement wil de indiener ten minste €5 miljoen aan middelen voor de Programmabegroting 2016-2019 herbestemmen voor groen. Het wordt vrijgemaakt opdat ten minste het gestelde ambitieniveau van het college kan worden bewerkstelligt. Indiener geeft aan dat voor het aantrekken van bedrijvigheid in Den Haag doormiddel van evenementen, citymarketing, acquisitie, congressen en het profileren als internationale stad van Vrede en Recht het essentieel is om de basis op orde te hebben. Achterstallig onderhoud doet afbreuk aan de inspanningen en daarom zijn middelen voor deze programmaonderdelen herbestemd naar het achterstallig groenonderhoud.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Blijf van mijn Dier

Lees verder

Amendement bekostiging vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer