Motie Blijf van mijn Dier


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016 - 2019 (RIS 285871);

Constaterende dat:

  • In Nederland jaarlijks ongeveer 200.000 personen slachtoffer zijn van langdurig ernstig huiselijk geweld [1],
  • Uit onderzoek van Kadera, Universiteit Utrecht en de Hondenbescherming uit 2012 blijkt dat in 55% van de gevallen van huiselijk geweld de geweldplegers huisdieren hebben mishandeld of hebben gedood [2],

Overwegende dat:

  • Drie op de vijf gezinnen in Nederland een huisdier heeft,
  • IFAW en Kadera in de gemeente Zwolle het project ‘Blijf van mijn Dier’, wat ervoor zorgt dat huisdieren van personen die willen vluchten naar een opvang, tijdelijk worden ondergebracht in de veilige omgeving van een gastgezin, succesvol hebben neergezet,
  • Uit het onderzoek van Kadera, Universiteit Utrecht en de Hondenbescherming, blijkt dat ruim 41% van de slachtoffers eerder zou zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was[2],
  • Het soortgelijke initiatief ‘Paws for kids’ in Engeland al meer dan zestien jaar succesvol blijkt,

Verzoekt het college :

  • Te verkennen of het initiatief ‘Blijf van mijn Dier’ ook in Den Haag kan worden gestart,
  • Daarbij de bijbehorende kosten van een pilot in kaart te brengen,
  • Haagse opvangorganisaties voor huiselijk geweld te vragen het onderwerp huisdieren met betrekking tot huiselijk geweld standaard op te nemen bij intakegesprekken,
  • De gemeenteraad hierover in het eerste kwartaal van 2016 te rapporteren.

Christine Teunissen Fatima Faïd Richard de Mos Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Groep de Mos Groep Okcuoglu

[1] http://www.kadera.nl/upload/userfiles/1/files/Folder%20slachtoffers%20Final.pdf

[2] http://www.kadera.nl/upload/userfiles/1/files/HuiselijkGeweldEnDierenmishandelingInNederland_web(1).pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Natuurwaardenkaart stedelijke en omringende flora en fauna opstellen

Lees verder

Amendement investeringen in groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer