Amen­dement VvGB aangaande het begrip ‘ander ruim­telijk kader’


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS 288041),

Besluit om het voorstel als volgt te wijzigen:

Onder lid I sub a. 'ander ruimtelijk kader' uit de opsomming te verwijderen.

Toelichting
Het begrip 'ander ruimtelijk kader' is niet gedefinieerd en daardoor is deze uitzondering op de specifieke verklaring van geen bedenkingen volgens indieners te ruim geformuleerd. Indieners stellen voor dit begrip uit de opsomming te verwijderen.

Christine Teunissen Jerry Snellink Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren SP GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PVV

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement VvGB aangaande verstrekken stukken

Lees verder

Amendement bestemming Groen op het Verhulstplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer