Amen­dement VvGB aangaande verstrekken stukken


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Algemene verklaring van geen bedenkingen (RIS 288041),

Besluit om het voorstel als volgt te wijzigen:

- Aan het voormalige lid II toe te voegen: "Dit overzicht wordt tijdig met de bijbehorende stukken verstrekt aan de gemeenteraad, zodat deze kan besluiten bepaalde aanvragen te agenderen."

Toelichting

Het huidige lid II bevat een verplicht overzicht, maar er wordt niet aangeven dat er daadwerkelijk achterliggende documenten aan de gemeenteraad ter beschikking worden gesteld. Ook wordt niet aangegeven dat dit overzicht vroeg genoeg moet worden verstrekt zodat bespreking in de gemeenteraad mogelijk is. Indieners stellen daarom voor dit lid nog verder te specificeren.?

Christine Teunissen Jerry Snellink Arjen Kapteijns

Partij voor de Dieren SP GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement VvGB aangaande specifieke verklaring

Lees verder

Amendement VvGB aangaande het begrip ‘ander ruimtelijk kader’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer