Motie actief autoluw beleid


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Van alle steden in Nederland een autorit in Den Haag het langste duurt;
Bereikbaarheid niet hetzelfde is als autobereikbaarheid,

Overwegende dat:

Het Haagse Verkeerscirculatieplan leidt tot files en opstoppingen,
Door het Verkeerscirculatieplan de luchtvervuiling is verspreid over de gehele stad,
Het gemotoriseerde verkeer niet vermindert zonder het bezit en het gebruik ervan minder aantrekkelijk te maken,
Het parkeerbeleid het wagenpark het meest effectief beïnvloedt,
Voldoende alternatieven zoals openbaar vervoer en fiets aanwezig zijn om de stad te bereiken,

Verzoekt het college:

Het voeren van een actief autoluw mobiliteitsbeleid waarin duurzame mobiliteit wordt gefaciliteerd,
Geen nieuwe autoparkeervoorzieningen aan te leggen,
De volledige kosten voor een tweede parkeervergunning te handhaven,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,
Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

HSP, CDA, VVD, PvdA, PVV, D66, GdMos, GvdHelm, SP, ID, CU/SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer