Motie Actiepunt Natuur in econo­mische visie


6 oktober 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 oktober 2011, ter bespreking van het raadsvoorstel: Economische Visie Den Haag “De Kracht van Kwaliteit “ (Rv 126; RIS 181227):

Constaterende dat:
- het meest waardevolle wat we bezitten, schone lucht, water en grond, is en het belang daarvan voor onze en toekomstige generaties nog niet in deze visie terug te vinden is;
- een groene, gezonde leefomgeving een bepaalde economische waarde vertegenwoordigt en daarnaast belangrijke maatschappelijke functies vervult;
- op 23 juni 2011 de motie TEEB is aangehouden in het kader waarvan de stadsecoloog reeds de eerste stappen heeft gezet om de economische waarde van natuur in Den Haag in kaart te brengen.

Van mening zijnde dat:
- aandacht aan de economische waarde van natuur zou moeten worden besteed in de Economische Visie Den Haag “De Kracht van Kwaliteit “;
- investeren in nieuwe natuurontwikkeling en verbeteren van de natuurkwaliteit als concreet actiepunt opgenomen zou moeten worden in de economische visie;
- het betreurenswaardig zou zijn wanneer achteraf blijkt dat een waardevol ecosysteem is opgeofferd ten faveure van een verhoudingsgewijs minder rendabele investering.

Roept het college op:
- natuurontwikkeling en natuurkwaliteit als actiepunt op te nemen onder 2.2 paragraaf Kracht van de stad: Quality of life en daarop een integrale concrete strategie te realiseren;
- en de raad hierover nog dit jaar te informeren.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA

Lees onze andere moties

Motie Stikstofemissie inzichtelijk

Lees verder

Amendement meer geld dierenwelzijn en natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer