Motie afre­kenbare doelen duur­zaamheid


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Constaterende dat:
• Dit college streeft naar een duurzame stad die in 2040 klimaatneutraal is;
• Duurzaamheid als uitgangspunt gaat hanteren bij alle gemeentelijke werkzaamheden;

Overwegende dat:
• De gemeente Amsterdam de duurzaamheid jaarlijks gaat monitoren en daarbij gebruik maakt van een duurzaamheidsindex.
• Het middels het jaarlijks monitoren van duurzaamheid mogelijk is het beleid tijdig bij te stellen als blijkt dat de prestaties achterblijven bij de ambities;

Verzoekt het college om:
• De duurzaamheid jaarlijks te monitoren met behulp van een duurzaamheidsindex waarbij jaarlijks inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate de stad duurzamer wordt en welke duurzaamheidprestaties behaald zijn.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Lees onze andere moties

Amendement meer geld dierenwelzijn en natuur

Lees verder

Motie app verantwoord huisdierenbezit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer