Motie app verant­woord huis­die­ren­bezit


3 november 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2011, ter bespreking van de begroting 2012-2015;

Overwegende dat:
• Veel gezelschapsdieren worden als gevolg van onwetendheid over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging, ondanks goede bedoelingen van de eigenaar, ernstig in hun welzijn worden aangetast;
• Als gevolg hiervan jaarlijks vele dieren in het asiel belanden of op straat worden gezet;
• Een app Verantwoord huisdierbezit een populair, effectief en gemakkelijk bereikbaar voorlichtingsmiddel kan zijn;
• Goede voorlichting op termijn kostenbesparend werkt, doordat er minder zwerfdieren zullen zijn;

Van mening zijnde dat:
• De gemeente een ondersteunende en faciliterende rol kan spelen ten aan zien van de eigen verantwoordelijkheid die burgers voor hun huisdieren hebben, door op grote schaal proactief voorlichting te geven over verantwoord huisdierbezit;

Verzoekt het college om:
• In het kader van de voorlichting over Verantwoord Huisdierbezit een app te creëren waarbij per diersoort voorlichting wordt gegeven over de aard, natuurlijke behoefte en verzorging van het dier.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie afrekenbare doelen duurzaamheid

Lees verder

Motie bescherming bestaande natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer