Motie alter­natief verdwijnen fiet­sen­stalling KB, Den Haag CS en There­siastraat


12 april 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 april 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake herziening Projectdocument en Grondexploitatie Grotiusplaats (RIS296560),

Constaterende dat:
de fietsenstalling in het verlengde van de Theresiastraat in dit voorstel verdwijnt,

Overwegende dat:
deze fietsenstalling handig is voor mensen die vanuit Bezuidenhout en Mariahoeve naar de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal Station gaan,
voor andere fietsenstallingen aanzienlijk moet worden omgefietst of moet worden gefietst door straten waar de fietser ‘te gast’ is,
het fietsgebruik in de stad gestimuleerd wordt met gebruiksvriendelijke voorzieningen,
bezoekers en winkeliers in de Theresiastraat baat hebben bij een fietsenstalling in de buurt van de Haagse loper,

Verzoekt het college:
te onderzoeken of er een vervangende openbare fietsenstalling kan komen bij of in de buurt van de nieuw te ontwikkelen Grotiusplaats voor bezoekers en reizigers naar en vanuit de Theresiastraat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Daniël Scheper Peter Bos
Partij voor de Dieren GroenLinks D66 Haagse Stadspartij

Rachid Guernaoui Lobke Zandstra Pieter Grinwis
Groep de Mos PvdA CU/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, CDA, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie onderzoek draagvlak meer vuurwerkvrije zones

Lees verder

Motie geen resten vreugdevuren in zee en op strand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer