Motie geen resten vreug­de­vuren in zee en op strand


13 april 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 april 2017, ter bespreking van het tweeminutendebat aangaande de jaarwisseling,

Overwegende dat:

het schuiven van smeulende restanten van de vreugdevuren in zee milieuvervuiling en onveilige situaties veroorzaakt,
de gemeente te allen tijde vervuiling van de zee en het strand moet voorkomen,
drie maanden na de vreugdevuren nog glasscherven en spijkers op het strand werden aangetroffen,

Verzoekt het college:

in de komende beleidsnota inzake de jaarwisseling concreet te maken hoe het achterblijven van de resten van de vreugdevuren op het strand en het schuiven van smeulende resten naar zee zullen worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Christine Teunissen Hanneke van der Werf Sanne van der Gaag
Partij voor de Dieren D66 Haagse Stadspartij

Arjen Kapteijns Rachid Guernaoui
GroenLinks Groep de Mos/ Ouderen Partij Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

D66, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie alternatief verdwijnen fietsenstalling KB, Den Haag CS en Theresiastraat

Lees verder

Motie plan van aanpak schadelijke lucht Grotiusplaats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer