Motie onderzoek draagvlak meer vuur­werk­vrije zones


12 april 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 april 2017, ter bespreking van het tweeminutendebat aangaande de jaarwisseling,

Overwegende dat:
rond de zomer een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal worden uitgebracht over vuurwerk,
in dit onderzoek geen aandacht wordt besteed aan de specifieke Haagse omstandigheid en de wensen van de Haagse bewoners,
veel Haagse bewoners vuurwerkoverlast ervaren,
het instellen van vuurwerkvrije zones een effectief middel gebleken is tegen deze overlast,
Verzoekt het college:

bewoners en wijkorganisaties actief te benaderen met de vraag waar zij in hun wijk of buurt kansen en mogelijkheden zien om vuurwerkvrije zones in te stellen bij de komende jaarwisseling,
de mogelijkheden te onderzoeken om komend Oud & Nieuw een stadsdeel in Den Haag vuurwerkvrij te verklaren, met uitzondering van een of een aantal door bewoners aangewezen vuurwerkafsteekzones,
de gemeenteraad hierover gelijktijdig met de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Martijn Balster
PvdA Den Haag

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Hasan Kücük
Islam Democraten


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie herstel natuurschade door strandhuisjes

Lees verder

Motie alternatief verdwijnen fietsenstalling KB, Den Haag CS en Theresiastraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer