Motie Ener­gie­doel­stel­lingen


25 april 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2013, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van een ontwerpbesluit van het college oprichting Stichting Duurzaam Den Haag’ (rv 42; RIS 258240):

Constaterende dat:

het centrum Duurzaam Den Haag de potentie heeft een sleutelrol te vervullen in het behalen van de concrete energiedoelstellingen, zoals geformuleerd in de Energievisie Den Haag 2040;
er in het huidige Jaarwerkplan Duurzaam Den Haag geen visie is geformuleerd op de bijdrage die het centrum kan leveren aan het behalen van de concrete energiedoelstellingen.

Van mening zijnde dat:

de gemeentelijke energiedoelstellingen, zoals geformuleerd in de Energievisie Den Haag 2040, ook tot de hoofddoelstellingen van het centrum Duurzaam Den Haag zouden moeten behoren;
in de beoordeling van het functioneren van het centrum Duurzaam Den Haag, de voortgang in het halen van de energiedoelstellingen een belangrijke component zou moeten zijn.

Verzoekt het college om:

Een heldere visie te formuleren over de bijdrage van Duurzaam Den Haag aan het behalen van de Haagse energiedoelstellingen, en deze visie integraal onderdeel te laten zijn van het Jaarwerkplan 2014-2015.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement niet bebouwen zijerven

Lees verder

Motie Raad van Advies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer