Motie Raad van Advies


25 april 2013

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2013, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van een ontwerpbesluit van het college oprichting Stichting Duurzaam Den Haag’ (rv 42; RIS 258240):

Constaterende dat:

het college heeft besloten de Raad van Advies van Duurzaam Den Haag te vervangen door een Inspiratieraad;
er in deze raad plaatsen zijn ingeruimd voor de gemeente en de commerciële partijen die onderdeel zijn van Duurzaam Den Haag en die deze raad dus tevens zou moeten adviseren;
in deze raad slechts één onafhankelijke deskundige aanwezig is,

Van mening zijnde dat:

Duurzaam Den Haag gebaat is bij een onafhankelijke Raad van Advies, die op basis van actuele wetenschappelijke kennis de voortgang van Duurzaam Den Haag in het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen kan volgen, en hierop gevraagd en ongevraagd advies kan geven;

Verzoekt het college om:

naast of in de plaats van de Inspiratieraad een onafhankelijke Raad van Advies in te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren.


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Energiedoelstellingen

Lees verder

Motie voederverbod opnemen in APV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer