Motie Faunap­assage voor opgeleukt talud


18 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 18 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Madurodam (RIS302556).

Constaterende, dat:

  • het college heeft besloten het talud, ingeklemd tussen het Hubertusviaduct en de Koninginnegracht, aan te wijzen als compensatiegebied voor de af te graven duinrug achter Madurodam.

Overwegende, dat:

  • het compensatiegebied bedoeld is om het verlies aan leefruimte voor dieren achter Madurodam te compenseren;
  • het compensatiegebied, om dat doel te bereiken, zo geschikt mogelijk moet zijn voor dieren;
  • het gebied op dit moment aan alle zijden omringd wordt door drukke wegen, waardoor landgebonden dieren het gebied niet (veilig) kunnen bereiken;
  • een afscheiding en een faunapassage dit euvel kunnen verhelpen.

Verzoekt het college:

  • het talud ten behoeve van de veiligheid van de aanwezige dieren af te scheiden van de omliggende wegen;
  • een faunapassage van het talud naar de Scheveningse Bosjes te realiseren, zodat landgebonden dieren het talud veilig

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement PAS op de plaats

Lees verder

[LUDIEKE MOTIE] Promoot wildreservaat naast Hubertusviaduct

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer