Motie gescheiden afval­in­za­meling


13 november 2014

Constaterende dat:

Het college, conform het Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015, de opbrengst en hergebruik van gescheiden afvalinzameling wil verhogen,
In het Huishoudelijk afvalplan wordt gesteld dat in een groot deel van het abonnementsgebied de inzamelresultaten en milieurendement te laag is om gescheiden inzameling voort te zetten,

Overwegende dat:

Door de grote afstand tot een gescheiden inzamelingsplaats inwoners eerder zullen kiezen om hun afval ongescheiden te deponeren in de ORAC’s of ongescheiden aanbieden in een vuilniszak,

Verzoekt het college om:

Het Huishoudelijk Afvalplan begin 2015 te herzien en hierin een doelstelling te formuleren met concrete acties aangaande het vergroten van de hoeveelheid ingezamelde gescheiden afval,
Bij plaatsing van ORAC’s de mogelijkheid van gescheiden afvalinzameling in kaart te brengen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunisssen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie indicatoren klimaatbeleid

Lees verder

Motie ontwikkel beleid vergroening versteende wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer