Motie Inten­si­ve­rings­opties duurzaam wonen


29 juni 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Woonvisie Den Haag 2017-2030 (RIS 296833),

Constaterende dat in de woonvisie wordt aangegeven dat:

  • als Den Haag haar CO2-ambitie serieus neemt er tot 2030 enorme slagen nodig zijn op het terrein van wonen, waarvoor op dit moment de middelen en organisatie ontbreken,
  • het nodig is snel een versnellingsslag te maken,
  • het college in 2019 met een concreet plan voor een schaalsprong in de energietransitie van de woningvoorraad zal komen, waarbij het uitgangspunt is dat er per jaar minstens 8.000 woningen van vóór 1985 naar minimaal label B gaan,

Overwegende dat

  • er gegeven de gepresenteerde urgentie behoefte is aan het inzetten op en verder uitwerken van een schaalsprong,
  • het bij het vormgeven van een volgend college van belang is te weten wat de verschillende opties (zowel financieel als qua regelgeving) zijn,

Verzoekt het college

  • om, eventueel door een onafhankelijke ambtelijke studiegroep, in kaart te brengen wat mogelijke opties zijn voor een volgend college indien het wenst om enorme slagen in CO2-besparing op het terrein van wonen te maken en daarbij aan te geven wat mogelijke (maatschappelijke en financiële) effecten van deze maatregelen zijn,
  • hierover eind dit jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Michel Rogier
CDA

Rajesh Ramnewash
PvdA

Aisha Akhiat
SP

Gerwin van Vulpen
HSP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie Stimuleren meer groene daken

Lees verder

Amendement Vergroening Woonvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer