Motie inven­ta­ri­satie uitbreiden ecolo­gische verbin­dings­zones


6 juli 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RIS 296820),

Constaterende dat

  • de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag 2008-2018 in 2018 verloopt en zal worden opgevolgd,

Overwegende dat

  • de toevoeging van meer gebieden de ecologische samenhang van de Stedelijke Ecologische Verbindingszones ten goede komt,
  • het aldus wenselijk is de bestaande Verbindingszones niet alleen in stand te houden, maar ook uit te breiden,

Verzoekt het college

  • de mogelijkheden tot uitbreiding van de Stedelijke Ecologische Verbindingszones te onderzoeken, alsook de kosten van deze uitbreidingen in kaart te brengen, en de resultaten van dit onderzoek niet later te presenteren dan het moment waarop ze nog betrokken kunnen worden bij de samenstelling van de opvolger van de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag 2008-2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij

Anne Toeters
D66


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, HSP, VVD, CDA, SP, ID, GL, CU/SGP, PvdD, VanderHelm, Okcuoglu

Tegen

PVV, DeMos/OPDH

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer