Motie onderzoek aanpak hitte­stress 


6 juli 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RIS 296820),

Constaterende dat

  • de hoeveelheid groen per woning in Den Haag zo’n 25% minder is dan het richtgetal van 75 m2 in de Nota Ruimte,
  • Den Haag volgens modelberekeningen van het RIVM de sterkste hitte-eilandeffecten van Nederland heeft,

Overwegende dat

  • hittestress een urgent en gevaarlijk probleem is dat de gemeente op dit moment niet systematisch aanpakt,

Verzoekt het college

  • te onderzoeken hoe hittestress systematisch tegengegaan kan worden, daarbij de kosten van deze maatregelen inzichtelijk te maken, en de Raad binnen een half jaar over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Rachid Guernaoui
Groep de Mos/OPDH
Arjen Kapteijns
GroenLinks

Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij

Anne Toeters
D66


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie inventarisatie uitbreiden ecologische verbindingszones

Lees verder

Motie voorbereidingen Haags Klimaatpact

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer