Motie voor­be­rei­dingen Haags Klimaatpact


6 juli 2017

De gemeenteraad van den Haag, bijeen op 6 juli 2017 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

  • acht partijen uit de Haagse gemeenteraad een Haags Klimaatpact hebben gesloten,
  • de raad de ambitie heeft om te voldoen aan de verplichtingen die behoren bij de 1,5 graaddoelstelling uit het Parijsakkoord,

Overwegende dat:

  • dat een volgende raadsperiode grote stappen gezet moeten worden,
  • dat daarvoor in deze periode al belangrijke voorbereidingen getroffen kunnen worden,

Verzoekt het college:

  • bij plannen voor de langere termijn ook rekening te houden met een scenario Den Haag Klimaatneutraal in 2030,
  • een analyse te maken van de huidige ambtelijke capaciteit op het gebied van duurzaamheid en de gewenste capaciteit in kaart te brengen o.b.v. de duurzaamheidambities,
  • te inventariseren welke andere steden willen samenwerken op het gebied van duurzame kennis en productontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke aanbesteding,
  • voorstellen te doen om het duurzame profiel van Den Haag duidelijk naar voren te brengen in de externe communicatie,
  • inventariseren bij lokale duurzame initiatieven en ondernemingen op welke manier zij ondersteund kunnen worden en hoe zij hun initiatieven zichtbaarder willen maken,
  • een notitie te maken over hoe de huidige duurzaamheidskringen werken en kansen te inventariseren voor nieuwe duurzaamheidskringen,

en over elk van deze punten, afzonderlijk of gezamenlijk, voor de verkiezingen van maart 2018 te rapporteren aan de gemeenteraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Joeri Oudshoorn
Haagse Stadspartij
Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Dennis Groenewold en Anne Toeters
D66

Lobke Zandstra
PvdA

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Alphons Jacobs & Michel Rogier
CDA

Monique van der Bijl
VVD

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, CDA, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie onderzoek aanpak hittestress 

Lees verder

Motie behoud Scheveningse Bosjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer