Motie behoud Scheveningse Bosjes

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Uitbreiding Madurodam (RIS 297156),

Constaterende dat

  • de voorgestelde uitbreiding van Madurodam ten koste gaat van de Scheveningse Bosjes,
  • de Scheveningse Bosjes onderdeel uitmaken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur,

Overwegende dat

  • het wenselijk is de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam in stand te houden,

Verzoekt het college

  • geen uitbreiding van Madurodam te accorderen die ten koste gaat van de Scheveningse Bosjes en Madurodam ruimhartig te ondersteunen in het uitwerken van een alternatief,

en gaat over tot de orde van de dag.   

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/OPDH

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Bart van Kent
SP

 

Status: Verworpen
Voor: De Mos/OPDH, SP, GroenLinks, PvdD
Tegen: D66, PvdA, HSP, VVD, CDA, PVV, ID, CU/SGP, Van der Helm, Okcuoglu