Motie noodopvang vergeten slachtoffers van huiselijk geweld

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van  de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RIS 296820),

Overwegende dat:

  • er bij de Haagse crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld geen opvang voor huisdieren is geregeld,
  • bij maar liefst eenderde van de geconstateerde gevallen van dierenmishandeling tevens sprake is van huiselijk geweld en er dus een (door dit kabinet erkende) relatie bestaat,
  • andere gemeenten met succes crisisopvang voor huisdieren hebben gerealiseerd met Blijf van mijn Dier, de Dierenambulance en de opvangcentra,
  • door het instellen van de crisisopvang voor huisdieren blijkt dat mensen eerder de gewelddadige situatie ontvluchten,

Verzoekt het college:

  • de mogelijkheden te onderzoeken om noodopvang voor dieren van slachtoffers van huiselijk geweld te regelen,
  • het resultaat voor het eind van het jaar aan de raad te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Sanne van der Gaag
Haagse Stadspartij
Lex Kraft van Ermel
Groep de Mos/OPDH
     

 

Status: Aangehouden
Voor:
Tegen: