Motie inzet en zicht­baarheid stad­s­ecoloog


5 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van Programmabegroting 2016-2019,

Constaterende dat:

  • De huidige stadsecoloog niet zichtbaar is voor zowel de gemeenteraad als de bewoners van Den Haag,

Overwegende dat:

  • Het belang van biodiversiteit gelijkwaardig aan andere belangen gewogen dient te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad,
  • Het advies van een stadsecoloog bij ruimtelijke ontwikkelingen kan leiden tot een betere bescherming en versterking van de stedelijke biodiversiteit,

Verzoekt het college:

  • De stadsecoloog te betrekken bij stedelijke ontwikkeling, waaronder tenminste bouwprojecten, gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en de omgevingsvisie,
  • Het advies van de stadsecoloog bij stedelijke ontwikkeling voorafgaand aan de besluitvorming te delen met de gemeenteraad.

Christine Teunissen Inge Vianen Mustafa Okcuoglu
Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

PvdA, CDA, VVD, D66, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ‘natuurinclusief bouwen’

Lees verder

Motie duurzaamheidscriteria bij grote evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer