Motie Onderzoek moge­lijk­heden MJB aanvullen tot zaaglijn


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Overwegende, dat:

  • het budget voor het MJB (Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028) niet toereikend is om alle instellingen die een positieve beoordeling hebben ontvangen van de Adviescommissie MJB daadwerkelijk van de aangevraagde subsidie te voorzien.

Constaterende, dat:

  • dit zou betekenen dat twee instellingen die belangrijke functies vervullen in de stad hun subsidie zouden verliezen.


Verzoekt het college:

  • de problemen die het wegvallen van deze instanties zal opleveren mee te nemen in de begroting en na de zomer met oplossingsrichtingen te komen richting de raad.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie/SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inzicht in cijfers van de politie beboeten dak- en thuisloze mensen

Lees verder

Motie Verhoog budget 2-jaren regeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer