Motie onnodige verlichting gemeen­te­lijke gebouwen


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Overwegende dat:

De Tweede Kamer in 2013 een motie heeft aangenomen om onnodige verlichting van kantoren aan te pakken,
Het voorkomen van onnodige verlichting leidt tot energiebesparing,
Het college de ambitie heeft om klimaatneutraal te zijn in 2040,

Verzoekt het college om:

De aanpak van onnodige verlichting in gemeentelijk gebouwen en kantoren na werktijden op te nemen in de ‘Aanpak energiebesparing en verduurzaming gemeentelijke organisatie’ als energiebesparingsmaatregel,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, PvdA, D66, SP

Tegen

PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Motie biodiversiteit bevorderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer