Motie vergoeding vervoer gewonde in het wild levende dieren


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

De dierenambulance Den Haag alleen een financiële bijdrage krijgt van de gemeente voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren op afroep van politie,
Het college wel het ophalen van dode dieren vergoedt,
95% van de in het wild levend dieren in nood gewond zijn geraakt door menselijk handelen,

Overwegende dat:

De gemeente de morele plicht heeft om zorg te dragen voor al haar inwoners,

Verzoekt het college om:

Te onderzoeken waar de dekking voor het bedrag dat structureel nodig is voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vandaan kan worden gehaald en hier de raad begin 2015 over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PVV, SP

Tegen

D66, VVD, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie ontwikkel beleid vergroening versteende wijken

Lees verder

Motie onnodige verlichting gemeentelijke gebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer