Motie prak­tische hand­leiding dier­vrien­de­lijke oplos­singen conflict­si­tu­aties


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Den Haag nog altijd veel conflictsituaties kent tussen mensen en dieren zoals duiven, meeuwen, ratten en muizen;
• Binnen onze gemeentegrenzen nog altijd dieronvriendelijke oplossingen worden gebruikt door zowel de gemeente als door particulieren;

Overwegende dat:
• Een praktische handleiding met diervriendelijke oplossingen gemeente en burgers kan ondersteunen bij een diervriendelijker en effectiever dierplaagbeheersing;

Verzoekt het college om:
• Een praktische handleiding op te stellen met diervriendelijke oplossingen voor conflictsituaties per plaagdier;
• Daarbij de samenwerking te zoeken met de GDD, de stadsecoloog en dierenwelzijnsorganisaties.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Herverdeling saldo Dienst Stadsbeheer

Lees verder

Motie voorlichting veiligheid watergangen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer