Motie voor­lichting veiligheid water­gangen


5 juli 2012

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 5 juli 2012, ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn (RIS 247809)

Constaterende dat:
• Oevers in Den Haag veelal hard en hoog zijn, waardoor dieren die in het water belanden (egels, katten of jonge vogels) niet op eigen kracht op het droge kunnen komen waardoor zij – na een lange strijd - een gruwelijke verdrinkingsdood sterven;

Overwegende dat:
• Particulieren veelal uit onwetendheid een dergelijke onveilige watergang of vijver in hun tuin aanleggen dan wel hebben;
• Door voorlichting op de website de Haagse burgers de watergangen en vijvers gemakkelijk veiliger kunnen maken door informatie en tips te plaatsen;
• Andere gemeentes, waaronder, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, deze informatie al op hun site hebben staan en dit voorbeeld dus gemakkelijk gevolgd kan worden;


Verzoekt het college om:
• Op de gemeentelijke website aandacht en tips te geven over natuur- en diervriendelijk tuinieren;
• Bij deze voorlichting aan burgers de samenwerking te zoeken met Haagse tuincentra.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie praktische handleiding diervriendelijke oplossingen conflictsituaties

Lees verder

Motie uitleg dwingende redenen van groot openbaar belang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer