Motie stop­zetten project Rotter­dam­sebaan


21 juni 2012

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 juni 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2012 (RIS 249444),

Overwegende dat:
• Spaarzaam omgegaan moet worden met financiële risico’s en voordelen;
• De gemeente grote financiële risico’s loopt bij het project Rotterdamsebaan;

Van mening dat:
• Het lopen van miljoenenrisico’s in deze tijd buitengewoon onverstandig is;

Verzoekt het college om:
• Te stoppen met het project Rotterdamsebaan.

Marieke de Groot
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

SP

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie plan van aanpak voor halen doelen CO2 vermindering in 2013

Lees verder

Amendement Herverdeling saldo Dienst Stadsbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer