Motie - Verbeter Haagse Bomenapp


15 december 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van de Agenda Groen voor de Stad (RIS 294705);

Overwegende dat:

  • de stand van zaken met betrekking tot bomenkap en -plant voor de gemeenteraad en de bewoners moeilijk te controleren is,
  • Uitbreiding van de Haagse Bomen App met een bomenboekhouding het toezicht op en de uitvoering van de herplantplicht verbetert,

Verzoekt het college:

  • de Haagse Bomen App uit te breiden met daarin de online publicatie van de jaarlijkse bomenboekhouding, dit is een overzicht van:
  • het aantal bomen in Den Haag,
  • hoeveel nieuwe bomen er zijn geplant, wat voor soort bomen dit zijn en hun locatie,
  • aangevraagde en verleende kapvergunningen met benoeming van de locatie van deze bomen, de soort bomen en reden van kap, met een link naar het BAF-formulier waarin de belangenafweging terug te vinden is,
  • welke gekapte of te kappen bomen herplantplichtig zijn, welke soort bomen dit zijn en de locatie van deze bomen,
  • voor welke bomen een bedrag wordt gestort in het bomenfonds als er geen herplantplicht wordt opgelegd en welk bedrag dit is,
  • deze vernieuwde Haagse Bomen App voor de zomer 2017 te lanceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, GroepdeMos/OPDH, GroepOkcuoglu, HSP, PvdE, PvdD

Tegen

CDA, CU/SGP, D66, GroepvanderHelm, ID, PVV, PvdA, SP, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer