Motie - Versterk Stedelijk Groen Overleg


15 december 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van de Agenda Groen voor de Stad (RIS 294705);

Constaterende dat:

 • in het Stedelijk Groen Overleg (SGO), een structureel kwartaal-overleg tussen de gemeentelijke dienst Stadsbeheer en maatschappelijke organisaties over het groen in actuele beleidsplannen van de gemeente, geen bewonersorganisaties vertegenwoordigd zijn,
 • de agenda’s en verslagen van dit overleg niet openbaar zijn,
 • de status van het SGO onduidelijk is,

Overwegende dat:

 • vertegenwoordiging van bewoners in het SGO een constructieve bijdrage kan leveren aan het gemeentelijk groenbeleid,
 • vertegenwoordiging van bewoners in het SGO de burgerparticipatie vergroot,
 • het gemeentelijk groenbeleid door deze vertegenwoordiging inzichtelijker wordt voor de stad,
 • door de overlegfunctie te verleggen naar een adviesfunctie meer deskundigheid vanuit de groene organisaties en bewonersorganisaties in de gemeentelijke plannen kan worden meegenomen,
 • Een kruisbestuiving van kennis kan helpen om de beleidsplannen van de gemeente verder aan te scherpen en zo een verbetering van de plannen kan bewerkstelligen,

Verzoekt het college:

 • ervoor te zorgen dat de vergaderstukken van dit overleg openbaar worden gemaakt,
 • het mogelijk te maken dat bewonersorganisaties deel kunnen nemen aan het Stedelijk Groen Overleg,
 • dit overleg een adviserende functie te geven, waarbij het advies van dit overleg in de beleidsstukken wordt meegenomen,
 • en de raad hierover zin het eerste kwartaal van 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie/SGP, GroenLinks, GroepdeMos/OPDH, GroepOkcuoglu, HSP, ID, PvdE, PvdD, SP

Tegen

CDA, D66, GroepvanderHelm, PVV, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer