Motie - Vuur­werk­vrije zones uitbreiden met natuur­ge­bieden en parken


15 december 2016

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van het Tweeminutendebat Jaarwisseling;

Constaterende dat:

  • in het wild levende dieren worden verstoord tijdens de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk door particulieren,

Overwegende dat:

  • vuurwerkvrije zones een succes zijn gebleken in het beperken van overlast,
  • de gemeente Leiden natuurgebieden en parken dit jaar heeft aangemerkt als vuurwerkvrije zones,
  • er ook zonder handhaving of met weinig handhaving een preventieve werking uitgaat van een vuurwerkvrije zone,
  • een vuurwerkvrije zone daarom met weinig middelen gerealiseerd kan worden,

Verzoekt het college:

  • Haagse natuurgebieden en parken tijdens de jaarwisseling 2016/2017 aan te merken als vuurwerkvrije zone,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen


Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

D66, CDA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement - Samenhang verdichting, vergroening en verduurzaming

Lees verder

Motie - Minder vaak het gras maaien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer