Motie - Vuur­werk­vrije zones uitbreiden met natuur­ge­bieden en parken


15 december 2016

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van het Tweeminutendebat Jaarwisseling;

Constaterende dat:

  • in het wild levende dieren worden verstoord tijdens de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk door particulieren,

Overwegende dat:

  • vuurwerkvrije zones een succes zijn gebleken in het beperken van overlast,
  • de gemeente Leiden natuurgebieden en parken dit jaar heeft aangemerkt als vuurwerkvrije zones,
  • er ook zonder handhaving of met weinig handhaving een preventieve werking uitgaat van een vuurwerkvrije zone,
  • een vuurwerkvrije zone daarom met weinig middelen gerealiseerd kan worden,

Verzoekt het college:

  • Haagse natuurgebieden en parken tijdens de jaarwisseling 2016/2017 aan te merken als vuurwerkvrije zone,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen


Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, HSP, ID, PvdE, PvdA, SP

Tegen

D66, CDA, PVV, VVD, GroepdeMos/ODPDH, GroepvanderHelm

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer